Privatumo politika

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.parduotuve.valerijonas.lt. 

1.2. Pardavėjas ir el. Parduotuvės Administratorius – UAB vaistinė „Valerijonas“, Vilniaus g. 173, Šiauliai, LT-76351, juridinio asmens kodas 144803578 , PVM mokėtojo kodas LT448035716. 

1.3. Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas arba naudojasi kitomis Elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis.

1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis arba užsakydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, ir Pirkėjo įsigytų prekių istorija, jei tokiems duomenims tvarkyti taikomi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymo reikalavimai.

1.5. Darbo diena – kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.


BENDROS NUOSTATOS

2.1. Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Elektroninėje parduotuvėje patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių ar paslaugų užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Taisyklių, jis privalo nespausti mygtuko „registruotis“, kitaip yra laikoma, kad Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su Taisyklėmis visa apimtimi.

2.2. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

2.3. Administratorius pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles ir Privatumo politiką. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant.

2.4. Administratorius įsipareigoja gavęs pirkėjo pageidavimą įsigyti prekių krepšelyje esančias prekes ir gavęs apmokėjimą (išskyrus tuo atveju, jei pirkėjas sutinka prekes atsiimti vaistinėje (adresu Vilniaus g. 173, Šiauiai) ir už jas mokėti atsiėmimo vietoje) patvirtinti užsakymą ir nedelsdamas ruošti užsakymą pagal numatytas pristatymo sąlygas.

2.5. Apie užsakymo ir jo vykdomo būsenas Administratorius informuoja Pirkėją el. paštu, kurį nurodė registracijos el. parduotuvėje metu. Į laiškus Administruoja atsakyti per 1–2 darbo dienas. 


3. REGISTRACIJA ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE www.parduotuve.valerijonas.lt

3.1. Elektroninės parduotuvės lankytojas norėdamas naudotis Elektronine parduotuve ir tapti Pirkėju, turi užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas savo asmens duomenis, elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį. Tai  privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga.

3.2. Teisingai suvedus duomenis ir sėkmingai prisiregistravus sukuriama individuali Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Administratorių el. p. adresu valerijonas@valerijonas.lt. 

3.4. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių Elektroninėje parduotuvėje, privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos (ar prekių pristatymo) adresą. 

3.5. Pirkėjas atsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Administratorius ir Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

3.6. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Administratoriui prašymą panaikinti jo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis Elektronine parduotuve ir pateikti joje užsakymų. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pateikti užsakymą tik iš naujo užsiregistravęs Elektroninėje parduotuvėje.

3.7. Registracijos metu Pirkėjas gali pasirinkti gauti periodiškai siunčiamas naujienas (naujienlaiškį). Tą gali padaryti pažymėjęs varnele „Noriu gauti naujienlaiškį“. Jei Pirkėjas buvo užsiprenumeravęs naujienas ir nori jų atsisakyti, tai gali padaryti naujienlaiškio turinio nale paspaudęs „Atsisakyti“. Tuomet, kai informacijos gavėjas atsisako gauti naujienas, jos nebebus siunčiamos. Registruotiems Pirkėjams, nepasirinkusiems gauti naujienlaiškio, naujienos nebus siunčiamos.


Iškilus klausimams ar prireikus pagalbos, prašome kreiptis el. paštu valerijonas@valerijonas.lt. 

Taip pat kviečiame susipažinti su Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platforma