ES PROJEKTAI
UAB vaistinė „Valerijonas“ pradeda įgyvendinti projektą „E-komercijos modelio „V-celer“ diegimas, siekiant vystyti pridėtinę vertę vartotojui kuriančią e-prekybą“.  Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.


Projekto poreikį išryškina pagrindiniai du elementai t.y. COVID-19 neigiama įtaka bei dideliu greičiu diegiamos informacinės technologijos. Sparčiai tobulėjančių informacinių ir komunikacinių technologijų raida išryškino UAB vaistinė "Valerijonas" tobulintinus procesus, o vis labiau  internetinėje erdvėje populiarėjantys vartotojų pirkimai diktuoja poreikį  kurti E- komercijos modelį "V-celer", siekiant vystyti pridėtinę vertę vartotojui kuriančią e-prekybą. Projekto pavadinimas atspindi projekto esmę "celer" lotyniškai reiškia greitas, "V-celer" - greita, patogi į klientą orientuota Valerijono vaistinės e-prekyba.


Projekto rezultatai – įdiegtas pažangus e-komercijos modelis "V-celer" bei įgyvendinta e-komercijos modelio "V-celer" integracija. Projektas sukurs didelę pridėtinę vertę dėl platesnio prekių pasirinkimo elektroninėje erdvėje; greitesnio ir patogesnio jų užsakymo bei įsigijimo; efektyvesnio klientų aptarnavimo, jų poreikių atitikimo; konkurencingesnių kainų dėl procesų optimizavimo ir kaštų mažinimo; išteklių vartojimo optimizavimo veikloje, geresnio poveikio aplinkai, darnaus vystymo principų užtikrinimo ("Green Deal"  koncepcijos realizavimas); inovatyvaus įdiegto įmonės e-komercijos modelio, įmonės populiarinimo; įmonės veiklos plėtros, išplečiant pardavimų rinkas elektroninėje erdvėje; įmonės pardavimo pajamų padidėjimo 35%.


Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.


Bendra projekto vertė - 26.620,00 Eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 19.965,00 Eur.  


Projekto pradžia – 2022-02-21.

Projekto pabaiga – 2022-10-31.

Šioje kategorijoje prekių dar neturime. Užsukite vėliau!