Privatumo politika

Norime informuoti, kad naudodamiesi šia el. parduotuve www.parduotuve.valerijonas.lt, t. y. sukurdami Paskyrą ir / arba pirkdami joje parduodamas prekes be registracijos, patikite mums savo asmeninę informaciją. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti pateiktus Asmens duomenis, kurie reikalingi sėkmingai pristatyti šioje el. parduotuvėje įsigytas prekes. 

Toliau pateikta Privatumo politika ir joje išdėstyta informacija padės suprasti, kokius duomenis ir kodėl juos renkame. 

1. Pagrindinės sąvokos.

1.1. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Pirkėjams naudojantis šia El. parduotuve;

1.2. Elektroninė parduotuvė (toliau – El. parduotuvė) – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.parduotuve.valerijonas.lt.

1.3. Pardavėjas – UAB vaistinė „Valerijonas“, Vilniaus g. 173, Šiauliai, LT-76351, juridinio asmens kodas 144803578, PVM mokėtojo kodas LT448035716.

1.4. Pirkėjas – asmuo, kuris perka arba užsisako prekių El. parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas.

1.5. Vartotojas (Klientas) – kiekvienas El. parduotuve besinaudojantis fizinis ar juridinis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis įsigyja prekių (yra Pirkėjas), užsiregistruoja sukurdamas paskyrą, perka be registacijos ar neatlieka pirkimo veiksmų (vykdo užklausą ar rašo komentarus). 

1.6. Paskyra – Vartotojo laisva valia sukurta sritis sistemoje, kurioje savo noru pateikia sėkmingai registracijai reikalingus Asmens duomenis ir sutinka su pateiktų Asmens duomenų tvarkymu.

1.7. Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos jis pateikia registruodamasis arba užsakydamas prekes El. parduotuvėje neatlikdamas registracijos veiksmų, tačiau suveda duomenis sėkmingam prekių užsakymui ir pristatymui. 

1.8. Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina El. parduotuvės Pardavėją siūlyti paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Vartotojui paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Vartotoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą ir visą su tuo susijusią informaciją. 

2. Bendrosios nuostatos. 

2.1. Vartotojo Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika ir Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja vadovautis pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais: asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais; tvarkomi tiksliai ir sąžiningai, ir ne ilgiau nei tai numato Privatumo politikoje numatytas terminas.

2.3. Tam, kad Pirkėjas sėkmingai įvykdytų užsakymą ir gautų prekes, turi užsiregistruoti ir sukurti Paskyrą, arba pirkti be registracijos, tačiau suvesti asmens duomenis, sutikdamas su savo pateiktų Asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir Privatumo politikoje išdėstytais duomenų rinkimo tikslais. 

2.4. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo ir pirkti ar / ir Vartotojui sukurti Paskyros, jei jis nesutinka su Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis. 

2.5. Vartotojas, sukūręs Paskyrą turi teisę taisyti, redaguoti pateiktus Asmens duomenis, ištrinti Paskyrą ir būti „pamirštas“, jei apie tai informuoja El. parduotuvės Pardavėją nurodytais kontaktais (žr. 6. Bendrosios nuostatos). Vartotojas taip pat gali pats keisti prisijungimo slaptažodį, redaguoti pristatyto adresus, peržiūrėti užsakymų istoriją ir lojalumo taškus, užsakyti naujienlaiškį ir jo atsisakyti. 

2.6. Pardavėjas užtikrina, kad Vartotojų ir Pirkėjų Asmens duomenys būtų tinkamai saugomi, o Pirkėjui ir / arba Vartotojui pareikalavus, sunaikinami. 

2.7. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už El. parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

2.8. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Privatumo politiką. 

2.9. Pardavėjas įsipareigoja gavęs Pirkėjo pageidavimą įsigyti prekių krepšelyje esančias prekes ir gavęs apmokėjimą (išskyrus tuo atveju, jei pirkėjas sutinka prekes atsiimti vaistinėje (adresu Vilniaus g. 173, Šiauliai), ir už jas mokėti atsiėmimo vietoje) patvirtinti užsakymą ir nedelsdamas ruošti užsakymą pagal numatytas Pristatymo sąlygas.

3. Asmens duomenų rinkimas, apdorojimas ir saugojimas.

3.1. Vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos įstatymu renkame, apdorojame ir saugome duomenis šiais tikslais: 

- tvarkyti ir sėkmingai įvykdyti užsakymą;

- saugoti pirkimo istoriją;

- atsakyti į užklausas ir komentarus;

- rinkodaros tikslams įvertinti;

-  reklamos efektyvumo ir pirkėjų nuomonės bei elgesio analizei (Slapukų politika);

- pardavimams skatinti.

3.2. Perkant neužpildžius registracijos formos, tačiau suvedus sėkmingam pirkimui reikalingus duomenis, Vartotojas yra laikomas Pirkėju. Paskyra nebus sukurta, tačiau jis privalės užpildyti sėkmingam prekių pristatymui reikalingą formą (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, adresas). 

3.3. Norėdamas sukurti Paskyrą Vartotojas turi užpildyti registracijos formą su asmenine informacija (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, adresas, sukurti ir įvesti savo sugalvotą slaptažodį, kuris po registracijos leis Vartotojui stebėti pirkimo istoriją, redaguoti ir keisti duomenis. 

3.4. Teisingai suvedus duomenis ir sėkmingai prisiregistravus sukuriama individuali Pirkėjo / Vartotojo Paskyra, prie kurios jis gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu pateiktus elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.

3.5.  Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie El. parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jei Vartotojas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją el. p. adresu valerijonas@valerijonas.lt ar tel. (8 41) 433 774.

3.6. Vartotojas atsako už tai, kad jo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu jie pasikeičia, Vartotojas privalo nedelsiant juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

3.7.  Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu savo Paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar panaikinti registraciją, susiekęs su Pardavėju. Tačiau jis turi įvertinti, kad panaikinęs ją, Vartotojas netenka galimybės naudotis El. parduotuve ir pateikti joje užsakymų.

3.8. Bendrasis duomenų apsaugos įstatymas reglamentuoja „teisę būti ištrintam (pamirštam)“. Kiekvienas Vartotojas turi tokią teisę ir savo pageidavimą, kad visi jo duomenys būtų pašalinti. Vartotojas tai gali padaryti susisiekęs su Pardavėju (žr. „Bendrosios nuostatos“). 

3.9. Pardavėjas Vartotojo asmens duomenis įsipareigoja saugoti vienerius (1) metu nuo paskutinio prisijungimo El. Parduotuvėje. Praėjus numatytam laikui, Asmens duomenys (asmeninę informacija, taip pat ir užsakymo istorija) bus sunaikinami. 

4. Tiesioginė rinkodara. 

4.1. Tiesioginės rinkodaros tikslu renkamas Vartotojo vardas, pavardė ir el. paštas, prieš tai gavus jo sutikimą gauti naujienlaiškį. 

4.2. Pardavėjas savo nuožiūra inicijuoja akcijas ir pasiūlymus. 

4.3. Pageidaudamas ir sutikdamas gauti naujienlaiškį Vartotojas Pirkimo formoje pažymi varnele „Noriu gauti naujienlaiškį“. Jei Pirkėjas buvo užsiprenumeravęs naujienas ir nori jų atsisakyti, tai gali padaryti bet kuriuo metu naujienlaiškio turinio gale paspaudęs „Atsisakyti“. Tuomet, kai informacijos gavėjas atsisako gauti naujienas, jos nebebus siunčiamos. Registruotiems Pirkėjams, pasirinkusiems „Nenoriu gauti naujienlaiškio“, naujienos nebus siunčiamos

4.4. Vartotojai, kurie apsilanko el. parduotuvėje, tačiau neperka ir nepildo pirkimo formos, taip pat gali užsiprenumeruoti naujienas. Tai padaryti gali el. svetainės titulinio puslapio gale užpildę formą. Pageidaudamas gauti naujienlaiškį Vartotojas tai gali padaryti įvedęs savo el. pašto adresą ir paspaudęs „Sutinku“.  Užsakymo formą gali rasti el. parduotuvės titulinio puslapio gale. Jei Pirkėjas buvo užsiprenumeravęs naujienas ir nori jų atsisakyti, tai gali padaryti naujienlaiškio turinio nale paspaudęs „Atsisakyti“. Tai padarius naujienos nebebus siunčiamos. 

5. Slapukai („COOKIES“).

5.1. Slapukai – tai smulkios Jūsų lankomų tinklalapių sukuriamos teksto rinkmenos, kuriose saugomi apsilankymų duomenys, kurie suteikia galimybę tinklalapiui palaikyti informaciją vartant puslapius ir analizuoti Jūsų sąveikos su tinklalapiu būdą.

Slapukuose saugoma tik naršyklės įrašyta informacija, t. y. informacija, kurią lankytojas įveda į naršyklę arba įtraukia į puslapio užklausą, todėl jie yra saugūs. Slapukų politiką maloniai prašome peržiūrėti Slapukų politiką.

5.2. Slapukai gali būti naudojami tik esant išankstiniam naudotojo sutikimui. Pirmą kartą apsilankius adresu www.valerijonas.lt automatinis pranešimas – iššokantis langas (angl. pops-up), kuriuo informuojama apie Slapukus, jų naudojimą ir politiką. Tuo metu lankytojas gali sutikti / nesutikti su Slapuko naudojimu. Jeigu atsisakysite slapukų, bus nustatytas slapukas, rodantis, kad Jūs daugiau nepageidaujate jokių slapukų.

5.3. Kam reikalingi slapukai? Slapukus tinklalapis naudoja seansui palaikyti, kai naršote tinklalapyje ir El. parduotuvėje, per juos sekami Jūsų užsakymo duomenys ir prisijungimai. Slapukai naudojami Jūsų kelionei aktualiems duomenims parodyti.

5.4. Bet kada galima atjungti slapukus ir pašalinti kompiuteryje išsaugotus slapukus. Tai galite padaryti savo interneto naršyklėje. Daugelyje naršyklių galima patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus ir slapukus ir konkrečių interneto svetainių, užblokuoti visišką slapukų siuntimą ir saugojimą. Apie slapukų išjungimą savo mobiliajame telefone išsamesnę informaciją rasite savo telefono naudotojo vadove. Daugiau informacijos apie slapukus: http://www.allaboutcookies.org.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

6.1. Vartotojas turi teisę kreiptis į Pardavėją su prašymu:

- suteikti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis;

- ištaisyti asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su asmens duomenimis, yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

- sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su savo asmens duomenimis, yra nustatyta, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

- nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

6.2. Dėl Asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir administravimo ar Privatumo politikoje pateiktos informacijos, maloniai prašome kreiptis el. p. valerijonas@valerijonas.lt,  tel. (8 41) 433 774 (Administracija) arba raštu UAB vaistinė „Valerijonas“ Vilniaus g. 173, LT-76351. 


Taip pat kviečiame susipažinti su Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platforma